ซ่อนการแสดง

ประกันภัยอุบัติเหตุพี่วิน

ประกันภัยอุบัติเหตุพี่วิน

     ประกันภัยอุบัติเหตุพี่วิน แผนพิเศษที่ครองใจผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมากมาย ที่ให้ความคุ้มครองหากเกิดความสูญเสีย เช่น เสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และยังมีค่ารักษาพยาบาลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง ทำให้คุณมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อทำงาน

 

     เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 18 - 65 ปีบริบูรณ์  

2. ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง

3. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้