ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกันภัยอุบัติเหตุ

          อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด เจมาร์ท ประกันภัย อยากให้คุณ Happy กับการใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศทั่วโลก ด้วยแพ็คเกจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ดูแลคุณและครอบครัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็น วัยใส วัยทำงาน หรือรุ่นใหญ่ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพขับขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสาร ส่งผู้โดยสาร หรือส่งอาหาร  หรือ กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเราก็ดูแล

        แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุ  ให้ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต และยังมีความคุ้มครองส่วนเพิ่มที่เราคัดสรรไว้ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และแต่ละอาชีพ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรม, ความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือเงินชดเชยจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น เราพร้อมที่จะดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง แพ็คเกจประกันอุบัติเหตุจาก เจมาร์ท ประกันภัย คุ้มค่าขนาดนี้ ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว