ซ่อนการแสดง

ประกันภัยอุบัติเหตุเดลิเวอร์รี่

ประกันภัยอุบัติเหตุเดลิเวอร์รี่

     ประกันภัยอุบัติเหตุเดลิเวอร์รี่ (Delivery) ที่คุ้มครองผู้ใช้จักรยานยนต์เพื่อประกอบอาชีพเดลิเวอร์รี่ ที่ให้ความคุ้มครองหากเกิดความสูญเสีย เช่น เสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และยังมีค่ารักษาพยาบาลให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง ทำให้คุณมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อทำงาน

 

     เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15 - 60 ปีบริบูรณ์  

2. ผู้ประกอบอาชีพเดลิเวอร์รี่

3. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้