ซ่อนการแสดง

ประกันภัยโรคจากยุง

ประกันภัยโรคจากยุง

โรคจากยุง นอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยังมีอีกหลายโรคที่เกิดจากยุงลายตัวดี เช่น ชิคุนกุนย่า หรือมาลาเรีย

 

     ประกันภัยโรคจากยุง จึงเป็นประกันที่เหมาะกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มียุงชุกชุม อันเป็นที่มาของ ไข้เลือดออก ชิคุรกุนย่า และ มาลาเรีย ซึ่งหากล้มป่วยจากโรคดังกล่าว การเงินอาจมีการหยุดชะงัก เนื่องจากโรคที่กล่าวมาจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนนึง ในการรักษา  

แต่ไม่ต้องห่วง หากคุณได้ทำประกันภัยโรคจากยุงไว้กับ เจมาร์ท ประกันภัย คุณจะไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่ยืดเยื้อ รวมทั้งยังมีเงินชดเชยให้ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน

 

     เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1 - 70 ปีบริบูรณ์  

2. บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ ๆ มียุงชุม

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้