โปรโมชั่น

รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ จากเจมาร์ท ประกันภัย

รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ จากเจมาร์ท ประกันภัย

อุ่นใจ กับ เจมาร์ท ประกันภัย

รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองนาน 30 วัน

เมื่อซื้อสินค้าที่ Jaymart Mobile มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป/บิล

 

สุดคุ้ม! เพื่อให้คุณได้อุ่นใจยิ่งขึ้น โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร้าน Jaymart Mobile ทุกสาขา มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป/บิล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567

รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ จากเจมาร์ท ประกันภัย ระยะเวลาความคุ้มครองนาน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์

ตารางความคุ้มครอง 

ความคุ้มครอง วงเงิน 

1.การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมการสูญอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป (ยกเว้นการถูกฆาตกรรรม ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา และการขับขี่/โดยสารจักรยานยนต์)

 
  30,000.00  
   

2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ/ครั้ง                                              3,000.00

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์และการรับประกันภัย

1. สิทธิ์ดังกล่าวสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าร้าน Jaymart Mobile มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 
2. ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 1 - 65 ปีบริบูรณ์
3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่ง พิการ
4. ผู้ซื้อสินค้าร้าน Jaymart Mobile มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จะได้รับประกันอุบัติเหตุ โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียน โดยกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน โดยลงทะเบียนได้เพียง 1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ1 ใบเสร็จ เท่านั้น
6. สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ Line@ Jpoint และ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับอีเมลยืนยันการรับสิทธิ์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
8. ระยะเวลาเข้าร่วมแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567