โปรโมชั่น

โปรโมชันประกันรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

โปรโมชันประกันรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

(โปรโมชันหมดเขตแล้ว)

รักล้นใจ มอบให้คนพิเศษ 

ซื้อประกันรถยนต์ กับเจมาร์ท ประกันภัย 

รับ Starbucks E-Coupon สูงสุด 1,000 บาท และ J Point 200 คะแนน 

 

รักล้นใจให้คุณพิเศษกว่าใคร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ป.1 ซ่อมอู่ ราคาเริ่มต้น 11,900.54 บาท โดยตรงกับ เจมาร์ท ประกันภัย รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 1,000 บาท/กรมธรรม์ และ J Point 200 คะแนน/กรมธรรม์ หรือ ซื้อประกันรถยนต์ 2+ / 3+ โดยทำรายการซื้อออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงของเจมาร์ท ประกันภัย รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 500 บาท/กรมธรรม์ และ J Point 200 คะแนน/กรมธรรม์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@jaymartinsurance 

 

เช็กราคาประกันรถยนต์ ป.1 

 

ซื้อประกันรถยนต์ ป.2+ รายปี ออนไลน์

 

ซื้อประกันรถยนต์ ป.3+ รายปี ออนไลน์

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรายการ

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด ของแถม หรือ โปรโมชันอื่นๆ ได้
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ ป.1 ซ่อมอู่ ราคาเริ่มต้น 11,900.54 บาท โดยตรงกับบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  หรือ ซื้อประกันรถยนต์ 2+ / 3+ โดยทำรายการซื้อออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์โดยตรงของบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมชำระค่าเบี้ยถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
  3. ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ป.1 ซ่อมอู่ ราคาเริ่มต้น 11,900.54 บาท จะได้รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 1,000 บาท/กรมธรรม์ หรือผู้เอาประกันรถยนต์ 2+ / 3+  จะได้รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 500 บาท/กรมธรรม์ และ J Point จำนวน 200 คะแนน/กรมธรรม์ ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
  4. จำกัดสิทธิ์ที่ได้รับกรมธรรม์ละ 1 สิทธิ์
  5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ สำหรับคะแนน J Point เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ บริษัท เจ อีลิท จำกัด กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นอันสิ้นสุด
  7. สามารถสมัครสมาชิก J Point ได้ที่ https://bit.ly/ApplyJpoint
  8. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566