ผลิตภัณฑ์ที่ปิดการขาย

ประกันสุขภาพเด็ก Baby Smile Smart Care

ประกันสุขภาพเด็ก Baby Smile Smart Care

สุขภาพเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะดูแลดีขนาดไหน ก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยแบบที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

เจมาร์ทอินชัวร์ เล็งเห็นถึงสุขภาพของเด็ก และการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงปรับแผนประกันจากแพคเกจเดิม Baby Smile Child Care เป็น แพคเกจ Baby Smile Smart Care ที่พร้อมให้ความดูแล 9 โรคที่พบบ่อยในวัยเด็ก ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคมือ เท้า ปาก , โรคตาแดง , โรคเยื่อบุตาอักเสบ , โรคไข้เลือดออก , โรคไข้เดงกี่ , โรคชิคุนกุนยา , โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และ โรคไข้สมองอักเสบ

  • แพคเกจนี้สำหรับน้องๆ วัยใสอายุ 1 - 17 ปีบริบูรณ์
  • ครอบครัวที่มีลูกเล็ก หรือผู้ปกครองที่มองหาวงเงินความคุ้มครองของประกันสุขภาพเด็กเพิ่มเติมจากประกันชีวิตที่ทำให้กับบุตรหลานของท่าน 

 

สามารถศึกษาข้อมูลเงื่อนไขความคุ้มครอง และการรับประกันภัย ได้จากแผนประกันด้านล่างนี้

ปิดการขายตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป