โปรโมชั่น

สมาชิก J Point รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ

สมาชิก J Point รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ

(โปรโมชั่นหมดเขตแล้ว)

สำหรับสมาชิก J Point รับฟรี!!

"ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)"

คุ้มครองนาน 30 วัน


เพียงนำคะแนน J Point 100 คะแนน แลกผ่านไลน์ J Point

 

 

หมายเหตุ :

อาคารสาธารณะ หมายถึง อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียก เก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

*ความเสี่ยงภัยด้านอุบัติเหตุสาธารณะให้ความคุ้มครองดังนี้

ขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถไฟรถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์หรือไฟฟ้า รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่งรถโดยสาร บริษัทร่วมขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนดรวมทั้งรถตู้ ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาตขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารลิฟท์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับลิฟท์สาธารณะสำหรับบรรทุกบุคคลหรือขอระหว่างชั้นในอาคารสาธารณะ ทั้งนี้ไม่รวมถึงลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่ หรือสถานที่ก่อสร้างขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ในอาคารสาธารณะในเวลาที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและเกิดไฟไหม้ขึ้นในอาคารสาธารณะนั้น รวมถึงการกระโดดหนีไฟเพื่อรักษาชีวิตด้วยขณะที่ผู้เอาประกันภัยยืนอยู่บนบันไดเลื่อน