ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ รายเดือน คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ รายเดือน คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ซื้อประกันรถยนต์ ประเภท 3+ รายเดือน คุ้มครองภัยธรรมชาติ online ที่นี่ CLICK

เงื่อนไขความคุ้มครอง                                            

1. คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 6 คน
2. คุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลูกเห็บ
3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
4. คุ้มครองอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง        
5. กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว                                
                                    
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
*บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
*บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม เป็น บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OFFICIAL : @Jaymartinsurance หรือ โทร 02 099 0555 ต่อ 4262