ซ่อนการแสดง

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ รายเดือน

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ รายเดือน

ซื้อประกันรถยนต์ ประเภท 3+ รายเดือน online ที่นี่

 

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย :

1. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดของยานพาหนะทางบกของคู่กรณีได้
2. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน  ไม่เกิน 20 ปี 
3. รถเก๋ง รหัส 110 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 4 คน
4. รถปิคอัพ รหัส 320 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ขับขี่ 1 คนและผู้โดยสาร 2 คน
5. รถเก๋งส่วนบุคคล รหัส 110 รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์ กลุ่ม 3,4 และ 5 
6. ไม่รับประกันภัยรถยนต์ ดังต่อไปนี้ : รถยนต์นำเข้า , รถ Super Car , รถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงาน
7. เอกสารประกอบการทำประกันภัย : สำเนาทะเบียนรถยนต์ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , แบบรายการแสดงตน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                                    
*ผู้ซื้อควรทำความเข้าในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
*บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
*บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม เป็น บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OFFICIAL : @Jaymartinsurance หรือ โทร 02 099 0555 ต่อ 4262