ซ่อนการแสดง

ประกันภัยอุบัติเหตุ Smart PA

ประกันภัยอุบัติเหตุ Smart PA

     ประกันภัยอุบัติเหตุ Smart PA เป็นประกันที่คุ้มครองบุคคลทั่วไปในช่วงอายุ 18 - 60 ปี บริบูรณ์ ที่ให้ความคุ้มครองหากเกิดความสูญเสีย เช่น เสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ นอกจากนั้นยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งยังมีเงินชดเชยหากเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน

 

     เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 18 - 60 ปีบริบูรณ์  

2. วัยทำงาน

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้