ซ่อนการแสดง

ประกันภัยอุบัติเหตุรุ่นใหญ่

ประกันภัยอุบัติเหตุรุ่นใหญ่

     เมื่ออายุมากขึ้น จะเดินเหิน หรือใช้ชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้น บางครั้งหากทำอะไรรวดเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันได้ จะพบเห็นได้ทั่วไปที่ผู้ใหญ่ลื่นล้มในห้องน้ำจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ฉะนั้น ประกันภัยอุบัติเหตุรุ่นใหญ่ จึงสามารถช่วยผ่อนเบารายจ่ายหากเกิดเหตุร้ายขึ้น

 

     ประกันอุบัติเหตุรุ่นใหญ่ เหมาะสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 55 - 70 ปีบริบูรณ์ ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมทั้ง ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและมีเงินชดเชยหากเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน นอกจากนี้ เจมาร์ทอินชัวร์ ยังขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกแตกหัก

 

     เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 55 - 70 ปีบริบูรณ์  

2. ผู้สูงอายุ

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้