ซ่อนการแสดง

ประกันภัยอุบัติเหตุ More Fun & Saved Pay

ประกันภัยอุบัติเหตุ More Fun & Saved Pay

     ประกันภัยอุบัติเหตุ More Fun & Saved Pay นี้ โดยผู้ทำเอาประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 65 ปี บริบูรณ์ แบ่งออกเป็นสองแผน คือ More Fun และ Saved Pay โดยจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล โดย ประกันอุบัติเหตุ More Fun จะมีความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ และเงินช่วยเหลือพิเศษ ในขณะที่ ประกันอุบัติเหตุ Saved Pay จะมีความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ และค่าชดเชยรายวันแทน 

 

     เหมาะสำหรับ

1. ผู้เอาประกันที่มีอายุ 18 - 65 ปีบริบูรณ์  

2. บุคคลทั่วไป

 

สามารถเช็ครายละเอียดความคุ้มครองได้ตามตารางต่อไปนี้

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @Jaymartinsurance หรือ โทร 02 099 0555 ต่อ 4262